18 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

+33 (0)1 40 47 92 88
Какви са преимуществата на селските региони?

Какви са преимуществата на селските региони?

От всички медицински специалности, засегнати от липсата на кадри в здравеопазването, без съмнение най-належащ е проблема в сферата на общата медицина. В определени региони назначаването на общопрактикуващи лекари се оказва толкова трудно, че малките общини са принудени да насочат усилията си директно към Лекарския съюз и Министъра на здравеопазването, за да получат помощ. Признаците на кризата се забелязват с лекота, както в ярката диспропорция в броя на лекарите на регионално ниво, така и в застаряването на лекарското съсловие. И докато държавата придумва младите лекари да се настанят в селските региони, други се опитват да увеличат видимостта на възможностите, които селските региони предлагат. Такъв е и случая с P&P CONSEIL – ние представяме свободните постове на лекарите и осигуряваме помощ при настаняването им на новото място.

Пречките пред общопрактикуващите лекари

famille_largeЗащо настаняването на лекари в селските региони е толкова рядко срещано явление, след като тези региони предлагат повече свободните постове и по-обещаващи финансовите преспективи?

За да разберем, трябва да първо да разгледаме еволюцията на здравната система в нейната цялост.

Всъщност, необходимо е да отбележим от сега, че през последните няколко години се забелязва значителен спад в броя на общопрактикуващите лекари в сравнение с броя на лекарите специалисти.

Броят на специалистите се е увеличил с 6% между 2007 и 2015 година; и по-конкретно, хирургическото съсловие е нарастнало с 25%. По-добре наложили се, на пръв поглед по-интересни в практиката и по-добре платени, медицинските специалности не престават да привличат младите французи, за беда на традиционния семеен лекар.

В някои региони, поради демографски причини, това се е превърнало в притеснително явление. Все по-малко лекари избират засегнатите региони за своя месторабота, а проблема обхваща все по-голяма територия.

Освен това, в регионите Ил-дьо-Франс и Прованс-Кот-д’Азур средно 1000 жители са обслужвани от 3,48 лекари, а в Пикардия и Център на същото количесто пациенти се падат едва 2,10 лекари. А казват, че било трудно да се запази час при лекар в Париж…

Тази статистика поражда още повече въпроси, защото е тясно свързана със средния доход на жителите на тези региони. Не липсва повод за страх от верижна реакция при групите с по-ниски доходи, които не разполагат с толкова добро здравно осигуряване, а са по-склонни да извършват труд, който застрашава здравето им, именно тези групи се влияят най-много от недостига на общопрактикуващи лекари.

Защо да започнате работа в един от засегнатите региони?

Като за начало, нека се запитаме какво спира общопрактикуващите лекари да се настанят в засегнатите региони? Изразът „недостиг на кадри“, например, включва в себе си не малко други проблеми… но би било погрешно да степенуваме регионите въз основа на тяхната инфраструктура.

Тези региони биха могли да разполагат с редица ресурси, които не се свеждат единствено до чистия въздух и местните продукти. Нещо повече, селските региони позволяват на лекаря да развие по-добри отношения с пациентите си, да ги познава по име, да работи с тях в продължение на много години, а това от своя страна оказва огромно влияние върху тяхното лечение.

Друго предимство на тези региони e, че макар много са смятат, че те се намират в застой, те всъщност предлагат изобилие от възможности за млади лекари, вследствие на встъпването в сила на териториалната здравна реформа от 2012 г. Ето какво улеснява настаняването на общопрактикуващи лекари в селските региони във Франция:

  • Договорите за задължение за извършване на обществени услуги: договори за стипендия, в размер на 1200 евро бруто на месец за периода на престой, достъпна за студентите, които се установят в засегнатите региони.
  • Договорът за Общопрактикуващи лекари в селските региони (PTMG): през първите две години от настаняването си в един от засегнатите региони, младият лекар може да се възползва от допълнително възнаграждение, което му гарантира минимален доход от 3 640 евро нето месечно.

Нещо повече, перспективите за печалба в селските региони са много по-добри от тези в големите метополиси, защото конкуренцията там е значително по-малка.

Да, силно се насърчава настаняването на общопрактикуващи лекари в селските региони.