Търсене на работно място във Франция

18 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

+33 (0)1 40 47 92 88
БОРБАТА С ЛИПСАТА НА КАДРИ: НАСТАНЯВАНЕ НА ЛЕКАРИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

БОРБАТА С ЛИПСАТА НА КАДРИ: НАСТАНЯВАНЕ НА ЛЕКАРИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Много лечебни заведения във Франция са изправени пред риск от затваряне в следствие на недостига на персонал и неравномерното разпределение на медицинските специалисти (най-вече лекарите) в страната. Пациенти са принудени да пътуват повече от 80 километра за преглед, независимо дали той се провежда в болница, клиника или кабинет, а това е знак за сериозна здравна криза.

Някои общини едва намират общопрактикуващи лекари, зъболекари, офталмолози и медицински сестри. Понякога на пациентите се налага да чакат в продължение на няколко месеца за преглед при общопрактикуващ лекар или специалист. Участваме в борбата с една истинска криза – заетостта в здравеопазването във Франция.

Консултантите на P&P CONSEIL се борят усилено с липсата на кадри, стараейки се да запълнят свободните постове и тези, които предстои да бъдат освободени през следващите няколко години, когато оргомен брой лекари ще навлязат в пенсионна възраст. Ние търсим решения на проблемите с:

  • Повишаването на осведомеността на лекарите във Франция за наложителността от запълване на работните места в селските райони.
  • Стимулирането на европейските лекари да работят във Франция.

Ето защо P&P CONSEIL помага на малките градчета, общините и аптеките, наред с всички лечебни заведения и организации в страната в набирането на лекари.

От определянето на нуждите на медицинските специалисти и лечебните заведения, през интервютата за работа и административните процедури, ние помагаме на професионалистите да започнат работа във Франция и ги подкрепяме през процеса на интеграция, това е нашият начин да се справим с липсата на кадри.

Нашата цел е да намерим лекар за Вашата община!

Разгледайте обявите ни