Търсене на работно място във Франция

18 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

+33 (0)1 40 47 92 88
За парамедици

За парамедици

P&P Conseil е агенция за подбор на медицински и парамедицински персонал предлагаща работа в здравеопазването. Ние сътрудничим на държавни и частни здравни институции в търсенето на медицински персонал и най-вече в търсенето на медицински сестри!
Нашите консултанти работят с огромен брой институции: болници, клиники, хосписи, агенции за предоставяне на домашни грижи и здравни центрове. Търсим кандидати с различни профили, в зависимост от нуждите на клиентите ни:

– Медицински сестри с общ профил –

– Медицински сестри по трудова медицина –

– Медицински сестри в операционна и медицински сестри специализирани в анестезиология –

– Медицински сестри специализирани в гериатрия –

– Старши медицински сестри –

– Санитари –

Предлагаме различни услуги и договори, а това от своя страна ни позволява да се приспособим към всеки вид търсене.

Възползвайте се от услугите ни в подбора на парамедицински персонал, незавсимо дали търсите заместници или служители, които да заемат пост на срочен или безсрочен трудов договор, ние сме способни да отговорим на специфичните Ви нужди.