Търсене на работно място във Франция

18 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

+33 (0)1 40 47 92 88
Какви условия на труд осигурява Франция на лекарите си?

Какви условия на труд осигурява Франция на лекарите си?

Дестинация Франция е един от отговорите не на моралния, а на реалния въпрос „Какъв е животът ми в България?“. Дестинация Франция търси лекари от всички специалности и предлага изключително атрактивно заплащане, модерна апаратура и добри условия на работа. Болници и кабинети, в които не липсват материали, апарати, средства и т.н., а на медиците не се налага да импровизират в работата си. Модерни лечебни заведения с добра организация, на чиито служители не се налага да работят изтощителни допълнителни часове, чиито персонал има възможността успешно да балансира професионалния и личния си живот.

Дестинация Франция търси начини да запълни с нови лекари изпразващите се болници и кабинети. С какво е по-различна тя от другите западноевропейски държави и как привлича специалистите? Единствена по рода си класация извършена от Световната здравна организация сравнява здравеопазването на 190 държави, отдавайки първото място на Франция. Най-големите фактори взети под внимание са организацията на здравеопазването, качеството на грижите, които пациентите получават и заплащането, което предоставят. Страната неизменно заема челни места в световните медицински проучвания. Днес Франция запазва водеща позиция по качество на предоставяните грижи, модернизации в медицинските апаратура и практики и био-медицински проучвания, но все повече се задъхва под недостига на медицински персонал.

  • Какво осигурява Франция на пациентите и какво предлага тя на медиците?

Пациентите

Дългосрочно пребиваващи в страната или отбили се едва за няколко месеца, пациентите имат право на еднакво здравно осигуряване. Те са осигурени на от 70% до 100% в зависимост от статуса им. Студентите, социално слабите, хората с дългосрочни или хронични заболявания, тежки заболявания или инвалидност могат да използват покритие от 100%, в това се включват безплатни прегледи, медикаменти, болничен престой, изследвания, операции.

Качеството на медицинските грижи и тяхната достъпност, наред със социалните, трудови и образователни преимущества, които Франция предлага, привлича все повече чужденци към страната, а това води до значително увеличение в броя на пациентите. Засилената имиграция е един от първоизточниците на глада за медицински кадри и т.нар. „медицински пустини“, региони, в които броят на лекарите пада значително под определния от министерството минимум. Други ключови причини за кризата са неравномерното разпределение на медицинските специалисти в страната, застаряването на лекарите и намаляващият брой на студентите по медицина.

Лекарите

Какво осигурява Франция на своите медици и кои са основните причини, поради които лекарите избират да започнат работа именно там?

  • Богат избор от постове

Лекари от всики специалности могат да потърсят работа в страната. P&P Conseil предлага богат избор от постове в държавния и частния сектор разпръснати из цялата страна: болници, клиники, частни кабинети, хосписи, служби по трудова медицина и др. На лекарите се предоставя възможност за комбиниране на секторите. Сферите, в които търсенето е най-голямо са: анестезиология и интензивно лечение, вътрешни болести, гастроентерология, гериатрия, кардиология, неврология, обща медицина, офталмология, педиатрия, радиология, спешна и трудова медицина.

  • По-добри условия на труд

Франция предлага: отлични здравеопазване и болнична организация, работна седмица от 35-40 часа, минимум 25 дни годишен отпуск, до 19 дни годишен отпуск за извършена допълнителна работа (при повече от 35 изработени часа седмично), минимум 8 дни отпуск за обучения (разходите се покриват от лечебното заведение). Болниците предоставят на чуждестранните лекари безплатно жилище за определен период от време (обикновено 3 месеца), давайки им достатъчно време да намерят подходящо жилище. В допълнение системата гарантира професионална автономност и повече време за пациентите (един преглед трае средно между 15 и 20 минути).

  • По-високо заплащане

Неизменно заплатата на лекарите във Франция варира в зависимост от специалността и типа сектор, който заемат (държавен или частен). Ще ви дам най-общ ориентир: лекарите в държавния сектор получават фиксирано заплащане, което не зависи от броя на пациентите, с които работят, а е законово определено и се разделя на няколко стълба. Извършените дежурствата и повикванията се заплащат допълнително, в зависимост от броя им. Тоест, ако минималното заплащане е около 4 400 евро нето, то след извършването на 5-6 дежурства, то лесно може да достигне 6 000 нето.

Неизменно заплатата на лекарите във Франция варира в зависимост от специалността и типа сектор, който заемат (държавен или частен). Ще ви дам най-общ ориентир: лекарите в държавния сектор получават фиксирано заплащане, което не зависи от броя на пациентите, с които работят, а е законово определено и се дели на няколко нива. Извършените дежурства и повиквания се заплащат допълнително, в зависимост от броя им, тоест, ако минималното заплащане е около 4 400 евро нето, то след извършването на 5-6 дежурства, то лесно може да достигне 6 000 нето.

  • Повече обучения и по-добри възможности за професионално развитие

В света на здравеопазването Франция запазва славата си на една от най-напредналите страни в техническо и научно отношение. Тя предлага безброй възможности за продължително обучение (професионални и езикови курсове, семинари, обучения, възможост за членство в редица асоциации, съюзи и др.).

  • Как се започва работа във Франция?

P&P Conseil е една от малкото агенции, които предлагат работа за български лекари във Франция. Консултантите на агенцията оказват съдействие на кандидатите при търсенето, кандидатстването, административните процедури и интеграцията им в страната. Те поемат изцяло регистрацията на лекаря във Френския лекарски съюз, оказват съдействие при административните процедури, с които лекарят се сблъсква в началото на своя престой в страната (отваряне на банкова сметка; помощ при декларирането на семейно положение пред данъчните служби, при създаването на социално и професионално осигуряване, при търсенето на жилище, училище, гимназия и други, когато лекарят се премества в страната със семейството си; дават насоки в търсенето на работа за партньора/партньорката на кандидата и др.). Ние помагаме на лекарите да се възползват от преимуществата, които Франция щедро разпределя между медицинските си специалисти.