Търсене на работно място във Франция

18 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

+33 (0)1 40 47 92 88
Болничната медицина във Франция

Болничната медицина във Франция

Лечебни заведения

Болничната медицина във Франция се отличава с комплексност и отлична организация. Държавата заема трето място в Европа по процент от БВП отделен за сектор здравеопазване. Държавните лечебни заведения съставляват 62% от легловата база в страната. Те се разделят на 5 големи подгрупи:

  • CHR: Регионални болници (многопрофилни болници, които работят във всички медицински и хирургични направления и разполагат с всички модерни уреди за образна диагостика)
  • CHU / CHRU: Университетски болници (многопрофилни)
  • CH: Болници (не работят във всички медицински и хирургични направления)
  • CHL: Местни болници (това са най-малките болници, те обикновено не предлагат краткосрочен престой,
    а в рурална Франция често действат като гериатрични центрове)
  • Други: специализирани болници (травматологични рехабилитационни центрове, хосписи, психиатрични или военни болници и др.)

В градовете няма „местни болници“, те са заместени от „общи“ (многопрофилни) болници, които разполагат и със спешни отделения, това често са лечебните заведения от най-голямо значение на регионално ниво, те задължително разполагат с голяма леглова база за долекуване, продължително лечение и рехабилитация и специализирано медицинско оборудване в секторите хирургия, кардиологи и неврология.

Какви условия предлагат държавните болници на лекарите?

Още през 2013 година нашумя новината, че болниците във Франция предлагат заплата от 120 000 евро на година на българските лекари. Миниалната брутна заплата на лекарите във Франция е приблизително 4410 евро, като дежурствата и повикванията се заплащат допълнително (минимум 200 евро за дежурство), но тук е важно да уточним, че болниците са готови да предложат по-високо заплащане на високо търсените специалисти и специалистите с дългогодишен опит.

В таблицата по-долу са представени основните условия на трите най-често срещани договора, които болниците предлагат на кандидатите си, както и да е, не забравяйте, че това не са единствените договори, които могат да ви бъдат предложени.

Практикуващите лекари имат възможността да се издигнат в болничната йерархия, чрез статуса на „болнично практикуващ лекар“ (praticien hospitalier), това ги превръща в държавни служители на безсрочен трудов договор предлагащ по-високо заплащане и повече социални преимущества. Втората таблица изобразява скалата на брутната месечна заплата на болничните практикуващи лекари, не забравяйте, че дежурствата и повикванията се заплащат допълнително, като заплащането се повишава, когато лекаря получи статуса болничен практикуващ лекар.

conditions de travail

Скала на брутната месечна заплата на болничните практикуващи лекари (дежурствата и повикванията не са включени):

ph renumeration

Кои са най-търсените медицински специалисти в болниците?

Франция предлага работа за лекари от всички специалности, като най-голямо е търсенето в секторите: анестезиология и интензивно лечение (пазарът на труда изобилства от възможности, държавните и частите болници се конкурурат в условията, които предлагат на специалистите, а това прави специалността една от най-добре платените в страната), вътрешни болести, гастроентерология, гериатрия (застаряването на населението заставя лечебните заведения да търсят все повече лекари работещи в сферата на гериатрията, проблемът засяга цялата страна, но се изостря най-силно в малките градове), гинекология и акушерство, неврология, кардиология, педиатрия, пневмология, радиология (болниците все още страдат от липсата на кадри, въпреки наличието на най-модерната апаратура и добрите условия на труд) и спешна медицина (непрестанното търсене на кадри не успява да запълни свободните постове в спешните отделения).

Консултантите на агенция за подбор на медицински персонал P&P Conseil ще ви съпътстват през всяка стъпка на подбор и наемане, за да започнете своята кариера във Франция. На сайта ни ще откриете актуалните ни медицински обяви, както и разказите на лекари в чужбина, наети с помощта на P&P Conseil. Ние ви предлагаме пълно съдействие и подкрепа. Услугите ни са напълно безплатни за вас. Нашата мисия е да ви помогнем да достигнете мечтаната от вас медицинска кариера.