Търсене на работно място във Франция

18 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

+33 (0)1 40 47 92 88
Значение на здравето на работното място според P&P Conseil

Значение на здравето на работното място според P&P Conseil

В P&P Conseil отдаваме голямо значение на здравето на работното място. Ние вярваме, че този въпрос е от изключителна важност именно днес, че е нужно да знаем как да предвидим и преодотвратим професионалните рискове и как да подобрим физическото и психическото здраве на служителите си.

Затова съветваме компаниите да се обърнат към лекарите по трудова медицина, въпреки недостига на практикуващи в сектора, ние Ви сътрудничим в търсенето на персонал.

Ние работим с: междуфирмени асоциации по трудова медицина, служби, обществени органи и др.

 

Ние търсим :

– Лекари специалисти по трудова медицина –

– Лекари сътрудници по трудова медицина –

 

Нашият подход в подбора на кандидати:

– Уточняване на специфичните Ви нужди –

– Подбор на кандидатите, които покриват критериите Ви –

– Представяне на кандидатите пред организациите, провеждане на интервюта по телефона и интервю на място –

– Установяване на процедурата по регистриране във Френския лекарски съюз, съдейтвие с административните особености –

– Следене на интеграцията на наетия кандидат и семейството му –

 

Нашите предложения за лекари са насочени основно към кандидатите търсещи нови възможности (променяща се позиция, промяна на страната или региона, нуждата от нова работна среда и др.) и здравните специалисти желаещи професионално преустановяване (напр., чрез поемане на пост на сътрудник трудова медиицна).