Търсене на работно място във Франция

18 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

+33 (0)1 40 47 92 88
Публикувайте обява и наемете кандидат

Публикувайте обява и наемете кандидат

Публикувайте обява и наемете кандидат

Пакет
класически обяви

 

Разпространяване на Вашата обява
на сайта ни и сайтове на нашите партньори: annonces-medicales.com, indeed.fr и др.

 

300 € без ДДС
Пакет
премиум обяви

 

Разпространяване на Вашата обява
на сайта ни и сайтове на нашите партньори: annonces-medicales.com, indeed.fr и др.
Специални mailing кампании
до потенциални кандидати в нашата база данни
Разпространяване на Вашата обява
в социлните мрежи: Facebook, Linkedin и др.

 

500 € без ДДС
Пакет обяви : отдаване/
наемане/ продажба

 

Разпространяване на Вашата обява
на сайта ни и сайтове на нашите партньори: annonces-medicales.com, indeed.fr и др.

 

75 € без ДДС

Описание на услугите ни


Максимална видимост за една година
Оптимизирайте шанса си за успех

Добавяне на снимки
Добавете цвят към Вашата обява!

Неограничен брой редове
Опишете обстойно позицията и
условията на труд в обявата си

Разпространяване на Вашата обява
в първостепенна медицинска мрежа

Придайте максимална видимост на обявите си благодарение на нашата база данни от специалисти, търсещи кариерни възможности

Публикувате обява

    Вашите данни

    Описание на Вашата обява