Търсене на работно място във Франция

18 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

+33 (0)1 40 47 92 88
Мога ли да се преквалифицирам като медицинска сестра?

Мога ли да се преквалифицирам като медицинска сестра?

Много смятат, че прекавалифицирането като медицинска сестра е невъзможно. Всъщност нито възрастта или нито опитът са пречки, когато човек е истински мотивиран. Всичко зависи от очакванията ви и способността ви да се адаптирате към неочаквани ситуации.

Какво можете да очаквате от поста?

ambulance pour désert médical
Важно е да разберете, че работата на медицинските сестри е трудна, както на пълно работно време, със си сложния график, така и на непълно, ако искате да комбинирате два различни поста. Вашето преквалифициране изисква пълна отдаденост, защото присъствието ви на работа ще бъде от съществено значение.

Медицинските сестри се разпределят по пациентски стаи. Продължителният контакт с пациента позволява по-доброто проследяване на състоянието му. Някой от основните задължения на медицинските сестри са взимане на кръв, измерване и контролиране на температурата на пациента, даване на лекарства, посрещане и настаняване на пациенти в стаите. Основната цел е да се освободи част от времето на лекаря, чрез поемането на основни здравни проверки.

Обърнете внимание: работата на медицинските сестри е коренно различна от тази на лекарите. Вие няма да взимате решения за лечението на пациентите, нито ще можете да прецените дали те са излекувани или не.

Вашата отговорност ще бъде да наблюдавате състоянието на пациентите и развитието от прилаганите лечения. Работата не трябва да се приема леко, защото вашите присъствие и внимание ще бъдат от ключово значение за лечението на пациентите.

Не забравяйте, че това е много отговорна професия. Трябва да бъдете способни да слушате внимателно, да бъде автономни и да  приоритизирате адекватно действията, които ще се изискват в извънредни ситуации. Графиките на медицинските сестри често са сложни и десинхронизирани и могат да повлияят на ви семейния живот.

Работата на медицинските сестри е един огромен ангажимент, който изисква истинска мотивация. Ако сте динамична и мотивирана личност, ако сте сигурни в изборите, които правите, то преквалифицирането ви като медицинска сестра е напълно възможно.

Обучението за медицински сестри

Можете да започнете без диплома или предварително обучение. Самото обучение продължава три години. То включва приблизително 2100 часа теоретични курсове (35 часа седмично) в продължение на 6 семестъра.

Предимството е, че теорията е само един аспект от обучението. Като част от обучението, успоредно с курсовете ще извършвате и практика (50% лекции и 50% стаж). Изисква се редовно присъствие и в теоретичната, и в практическата част. Присъствието ви може да бъде от ключово значение за продължаването на обучението ви и получаването на диплома. Студентите под 26 години имат възможността да осъществят обучението си под формата на стаж. На края на обучението си ще получите диплома, която има статуса на диплома за бакалавър.

След приключване на обучението

Как да намерите бъдещата си работа? Имайте предвид, че медицинските сестри работят в много различни сфери. Вие сами избирате в коя от тях искате да се развивате. Можете да се насочите към държавния или частния сектор, към работа на пълно или непълно работно време, или със статус на заместник.

Не пренебрегвайте домовете за възрастни, които винаги се нуждаят от персонал. Тази статия ви дава достъп до обявите ни за работа в цяла Франция, тук можете да разгледате най-търсените региони, може би дори региона на бъдещия ви пост.

Болниците много често са разположени в основните градове. Ако идвате от по-отдалечен регион, който не разполага с добри трянспортни връзки, рискувате да се затрудните при намирането на пост в близост до дома ви.

По време на интервюто за работа не се колебайте да задатете въпроси относно:

• Заплатата. Говорете за професионалните си опит и компетенции, това ще ви позволи да поискате коректно заплащане, ако предложеното не ви задоволява. Обсъдете добре и външните критерии на поста, разстоянието до работното място от дома ви, броят пациенти, обемът на отговорностите ви, всички тези детайли могат да работят във ваша полза.
• Работните часове. Обсъдете работните часовеи и посочете дали се готови да извършвате допълнителни задълженния – имайте предвид, че работата на медицинските сестри е известна с допълнителните си часове.
• Отдела, в който ще бъдете назначени. Съвсем логично е да имате предпочитания между педиатричното и гериатриатричното отделение, няма да третирате същите заболявания. От вас зависи да прецените перспективите си за развитие и очакванията си.

Работата на медицинските сестри се основава на отделеността на другите и способността на останете отзивчиви и динамични независимо от ситуацията. Личното ви отношение към работата е светлината, която трябва да ви води по време на обучението ви. Много често работата ви ви дава възможността да споделите ценни моменти с екипа си и пациентите, за които отговаряте.

Тук ще научите повече за сферите, в които можете да се преквалифицирате и възможностите, от които можете да се възползвате.