18 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

+33 (0)1 40 47 92 88
Обява 361 - Лекар по ТРУДОВА МЕДИЦИНА в ОРН

Обява 361 – Лекар по ТРУДОВА МЕДИЦИНА в ОРН

Специалност

Трудова медицина

Тип договор

Срочен трудов договор

Заплащане

Въз основа на професионалния опит съгласно разпоредбата CISME

Тип институции

Служба по трудова медицина

Регион

Условия/ преимущества

- Възнаграждение въз основа на професионалния опит съгласно разпоредбата CISME;
- Службата предоставя служебен автомобил;
- Взаимноспомагателна здравна каса, социално осигуряване, купони за пазаруване;
- Помощ с административните процедури по регистрацията във Френския лекарски съюз.

Описание на обявата

Служба по трудова медицина, състояща се от 43 души, разпределени в 6 центъра по ТД в департамента Орн, търси лекар по трудова медицина.
Лекарят ще отговаря пряко пред генералния директор и ще бъде отговорен за служителите в своя център. Лекарят ще сътрудничи с мултидисциплинарния екип (състоящ се от медицински сестри, медицински асистенти, мултидисциплинарни асистенти и специалист в превенцията на злополуки на работното място).

Технически детайли

Службата извършва 4 основни мисии:

  • На работното място: грижа за здравето на работодателите, служителите и техните представители;
  • Медицински контрол: извършване на контролни прегледи на работното място;
  • Допълнителни дейности: участие в работнически групи, в ИППО на нашите сътрудници, ръководство на проекти по превенция, вземане на мерки за контрол на здравето и др.;
  • Ръководни длъжности: координиране на мултидисциплинарен екип.
Профил и компетенции

– Диплома по специалността издадена от страна членка на Европейския съюз;

– Регистрация във Френския лекарски съюз или възможност за такава;

– Добро ниво на владеене на френски език.

Все още се колебаете?


БЛАГОДАРЕНИЕ НА P&P CONSEIL, ВСИКО Е МНОГО ПО-ПРОСТО!


- Подготовка на Вашите CV и интервю за работа
- Финансова помощ при Вашите пътуване и настаняване във Франция
- Договаряне на най-добрата заплата за Вас
- Помощ с административните процедури във Франция
- Предоставяне на информация относно обучителните курсове в болниците
- Помощ при Вашата интеграция в страната и на работното място
- P&P Conseil не предлага комисионна при сътрудничество от Ваша страна

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТАЗИ ОБЯВА

Тел.: +33 (0)1 40 47 92 88Email: contact@pnp-conseil.com

Кандидатствай по тази обява