18 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

+33 (0)1 40 47 92 88
Обява 365 – ЛЕКАР ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ИЛИ АСИСТЕНТ в ШАМПАН-АРДЕН

Обява 365 – ЛЕКАР ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ИЛИ АСИСТЕНТ в ШАМПАН-АРДЕН

Специалност

Трудова медицина

Тип договор

Срочен трудов договор

Заплащане

Въз основа на професионалния опит съгласно разпоредбата CISME

Тип институции

Служба по трудова медицина

Регион

Champagne Ardenne

Условия/ преимущества

- 39-часова работна седмица;
- Платен отпуск: 25 дни годишно + 21 дни за извършена допълнителна работа;
- 1% финансова помощ при наемането на жилище.

Описание на обявата

Служба по трудова медицина, намираща се в региона Шампан-Арден, търси двама лекари по трудова медицина. Службата извършва основно превантивна дейност, т.е. предотвратяване на влошаването на здравето на работниците в следствие на работата, която извършват, чрез инспекция на хигиенните условия, професионалните рискове и здравословно състояние на работещите.

Важна информация за организацията:

 • 3 центъра;
 • 3 мобилни екипа за интервенция в отдалечените региони.

Болничният екип се състои от 31 души (28,79 ETP), разпределени в следните департаменти:

 • 7 лекари по трудова медицина (6,19ETP);
 • 1 асистент (1 ETP);
 • 5 медицински сестри (IST) (5 ETP);
 • 5 специалисти по интервенция и превенция на професионални рискове (IPRP) (от които 1 обучаващ се в Психология на труда от 2014 г. насам) (5 ETP);
 • 4 медицински сестри обучени в ISTNF (Институт по трудова медицина на Северна Франция) (4 ETP);
 • 1 координатор (медицински асистент и технически сътрудник) (1 ETP);
 • 8 медицински асистенти (6,6 FTE).

Този екип включва специалисти в следните сфери:

 • Хигиена и сигурност;
 • Ергономия;
 • Обща метрология;
 • Токсикология;
 • Ядрена медицина.

Екипът по поддръжка включва 3-ма служители (1,97 ЕПЗ):

 • шофьор (медицинско ремарке) / отговорник поддръжка (1 ЕПД);
 • 2 санитари (0.97 ETP).

Това разпределение на персонала осигурява добре организиран и устойчив процес на работа и подсигурява постигането на възложените на екипа мисии. Медицинският контрол се осъществява съгласно действащото законодателство.

Технически детайли

– Дейност насочена към превенцията на рисковете на работното място;

– Лекарите ще ръководят екип от специалисти (медицински сестри, IPRP и асистенти);

– Организацията работи с около 4 200 институции и 33 000 наети лица, това прави приблизотелно 4 100 пациенти на лекар;

– Видимо превъзходство в индустриалния сектор (металургия, леярство и др.).

Профил и компетенции

– Диплома по специалността издадена от страна членка на Европейския съюз;

– Регистрация във Френския лекарски съюз или възможност за такава;

– Професионален опит в тази или подобни позиции;

– Добро ниво на владеене на френски език.

Все още се колебаете?


БЛАГОДАРЕНИЕ НА P&P CONSEIL, ВСИКО Е МНОГО ПО-ПРОСТО!


- Подготовка на Вашите CV и интервю за работа
- Финансова помощ при Вашите пътуване и настаняване във Франция
- Договаряне на най-добрата заплата за Вас
- Помощ с административните процедури във Франция
- Предоставяне на информация относно обучителните курсове в болниците
- Помощ при Вашата интеграция в страната и на работното място
- P&P Conseil не предлага комисионна при сътрудничество от Ваша страна

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТАЗИ ОБЯВА

Тел.: +33 (0)1 40 47 92 88Email: contact@pnp-conseil.com

Кандидатствай по тази обява