18 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

+33 (0)1 40 47 92 88
Обява 9037 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КАБИНЕТ ПО ОРТОПЕДИЧНА ХИРУРГИЯ В ТУР (свободна практика)

Обява 9037 – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КАБИНЕТ ПО ОРТОПЕДИЧНА ХИРУРГИЯ В ТУР (свободна практика)

Специалност

Ортопедична хирургия

Тип договор

Прехвърляне на частен кабинет в клиника, чрез изключително търговско споразумение

Заплащане

В зависимост от оборота на кабинета

Тип институции

Частна клиника

Регион

Условия/ преимущества

- Прехвърляне на нематериалните активи на SELARL (а не акциите на дружеството), чрез прехвърляне на търговското споразумение с клиниката;
- Прехвърляне на клиентелата и кореспондантите;
- Прехвърлят се всички пациентски и информационни досиета;
- Секретариатът не е обурудван;
- Такси за обслужване: между 5% и 7%;
- Брой пациенти: между 8 и 10 на ден;
- Цена на кабинета: 1/4 от годишния му оборот.

Описание на обявата

Търси се ортопед-хирург, който да поеме частен кабинет в клиника в Тур; прехвърлянето ще се извърши, чрез изключително търговско споразумение. Хирургическите дейности се извършват в клиниката (сертификат ISO 9001, част от частна група на национално ниво). Основна дейност: студена хирургия, с евентуални спешни случаи и травматология; ключова дейност – колянна хирургия.

Технически детайли

Информация за клиниката:

 • 380 легла;
 • 45 амбулаторни легла;
 • радиологичен център с ЯМР и скенер;
 • Спешно отделение с травматологичен сектор;
 • Реанимация;
 • 13 лекари анестезиолози;
 • 8 лекари ортопеди;
 • лекари по спортна медицина;
 • сърдечни, белодробни, висцерални, спинални хирурзи.

Кабинетът разполага с:

 • компютърно оборудване;
 • 4 телефонни апарата;
 • легло;
 • подоскоп.
Профил и компетенции
 • Диплома по специалността „Ортопедична хирургия“, издадена от страна членка на Европейския съюз;
 • Основна дейност – колянна хирургия;
 • Диплома по специалността издадена от страна членка на Европейския съюз;
 • Професионален опит;
 • Регистрация във Френския лекарски съюз или възможност за такава;
 • Добро ниво на владеене на френски език.