Търсене на работно място във Франция

18 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

+33 (0)1 40 47 92 88
{Отзив} Д-р Ибрахим М., психиатър в реномирана болница в Бретан

{Отзив} Д-р Ибрахим М., психиатър в реномирана болница в Бретан

Д-р Ибрахим М., психиатър от Мароко, предприе ново професионално предизвикателство, това да практикува във Франция. Ибрахим се съгласи да сподели с нас професионалния си опит като лекар, част от болничен екип в Бретан от март 2018.

Какви бяха мотивите Ви да дойдете във Франция?

Реших да започна работа във Франция заради стандарта на живот, както и заради благоприятните условия на труд.

Как Ви посрещнаха болничните служители?

Бях посрещнат много добре от колегите; бях много доволен и от жилището, което ми предоставиха от болницата.

Различават ли се медицинските практики упражнявани във Франция от мароканските?

Има много разлики, например, в моята страна много лекарства не са достъпни, цените на медикаментите също не са същите.

Добре ли Ви посрещнаха пациентите Ви?

Да, много добре, всички се радваха, че е дошъл нов лекар.

 Бяхте ли удовлетворен от страната и от сегашния си пост?

Да, настаняването и интеграцията ми, както на работното място, така и в страната преминаха много добре.

Как оценявате услугите на нашата агенция (консултантите, методологията ни, комуникацията с експертите ни)?

Изключително професионални и настина в помощ на кандидатие.

Какъв е ключът за успешната кариера във Франция?

Успешната интеграция и работата в екип.