Търсене на работно място във Франция

18 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

+33 (0)1 40 47 92 88
{Отзив} Д-р Адриан О., психиатър в реномирана болница в Бретан

{Отзив} Д-р Адриан О., психиатър в реномирана болница в Бретан

Д-р Адриан О., лекар психиатър от Румъния, предприе ново професионално предизвикателство, именно това да практикува във Франция. Той поема поста през януари 2018. Д-р Адриан О. се съгласи да сподели с нас професионалния си опит като част от болничен екип в Бретан

Защо Франция? 

Реших да дойда във Франция, за да продължа кариерата си в държава с много добро европейско здравеопазване и добре организирана информационна инфраструктура.

Срещнахте ли проблеми по време на интеграцията си?

Що се отнася до интеграцията ми, нямах ни най-малкия проблем, защото бях способен да общувам свободно.

Какви разлики забелязахте в практиката между Румъния и Франция?

Няма фундаментални разлики, но трябва да се вземат под внимание културните и регионални различия.

Пациентите добре ли Ви посрещнаха?

Да, бях посрещнат с огромно доверие от тяхна страна.

Удовлетворен ли сте от работата и живота си тук?

Много съм доволен от работата във Франция и бих искал да продължа да се развивам в професионално отношение тук.

Агенция P&P Conseil Ви помогна в начинанията Ви: как оценявате помощта ни?

Бих казал, че услугите, които предлагате са на много високо професионално ниво.

Какво е нужно за постигането на истински успех във Франция?

Ключът за успеха във Франция е следването на правилата на добрата практика.