Търсене на работно място във Франция

18 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

+33 (0)1 40 47 92 88
Сон-е-Лоар се заема с набирането на лекари

Сон-е-Лоар се заема с набирането на лекари

Новината вече беше поета от медиите: окръжният съвет в Сон-е-Лоар, изправен пред крещящата липса на здравни специалисти, реши да поеме нещата в свои ръце, така близо тридесет лекари бяха наети директно, те ще се възползват от специални статус и заплащане. Разбира се, това бе възможно благодарение на проекта за борба с липсата на кадри, приет от ведомствените органи, в който лекарите са се включили.

Регионът Сон-е-Лоар е четвърти по липса на медицински персонал

ambulance pour désert médicalНедостигът на медицински персонал се изразява в недостатъчния брой здравни институции и медицински специалисти в определени зони в страната, в тези зони е невъзможно да се покрият санитарните нужди на населението. Това явление се среща все по-често, най-вече в селските региони, северните части на страната и предргадията на големите градове. Сон-е-Лоар е една от областите, в която проблема достига обезполкоителни нива, в последно време това, което даде тласък на наемането на лекари в региона са именно чуждестранните лекарски кандидатури.

Важно е да отбележим, че броят на лекарите в региона е по-нисък от средния за страната. Поради тази причина, 110 лекари се грижат за население от 100 000 души, като средно за страната на подобно население се падат 132 лекари. Това е без оглед на общопрактикуващите лекари, напуснали работа през последните години. В допълнение на това, практикуващите лекари застаряват, около 35% наближават или се в шестдесетте си години. Според статистиките Сон-е-Лоар е на 4-то място по недостиг на медицински персонал.

Разбира се, в момента няма гаранция, че ситуацията ще се промени, ако това не се случи е напълно възможно е след няколко години положението да стане катастрофално. Затова окръжният съвет реши да поеме отговорността и да започне набирането на лекари, за да отговори възможно най-добре на здравните нужди на населението.

Сон-е-Лоар, обаче, не е единственият район във Франция, в който обявите за работа за медицински специалисти изболстват, а недостигът на кадри на е налице. На сайта ни лесно ще откриете всички обяви за работа за лекари, както в региона, така и на национално ниво.

Подборът на лекари, ефикасно решение на проблема

След провала на няколко други инициативи (поемането на част от таксата за обучението на студентите по медицина и въвеждането на финансова помощ), членовете на ведомствения съвет на Сон-е-Лоар лансираха ефикасен проект за набиране на лекари предоставящ съблазнителни условия на труд.

Предложението към 30те специалисти е договор от 35 часа седмично за месечна заплата от 5000 евро нет и практика, облекчена от разнообразни административни главоболия, които ще бъдат изцяло поети от департамента, най-малко подобно предложение няма да остане незабелязано. Освен това, лекарите ще бъдат назначени на безсрочен трудов договор и ще получават заплатата си директно от департамента.

Няколко детайла обаче ограничават възторга, предизвикан от този тип подбор на специалисти, а именно проблемът с мобилността (може да се наложи служителите да пътуват според нуждите на жителите) и риска от постепенно изчезване на свободната практика.

Наближава ли края на свободната практика?

Нужно е да обърнем внимание на факта, че този проект би могъл да доведе до спад в броя на независимите специалисти в региона, още повче, че независимият бизнес е сектор, който бе съживен с помощта на електронната търговия. Предложените съблазнителни условия биха могли да доведат до зараждането на нелоялна конкуренция.

Въпреки това, ведомственият съвет на Сон-е-Лоар обещава, че, след назначаването си, общопрактикуващите лекари, ще бъдат разпределени, като се вземат под внимание зоните на независимите специалисти, както на тези, които вече работят на място, така и тeзи, които са на път да започнат работа. Това би разрешило проблема с липсата на кадри в Сон-е-Лоар, без да създава нови проблеми в региона.