Търсене на работно място във Франция

18 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

+33 (0)1 40 47 92 88
Обява 925 – РАДИОЛОГ във Франш Комте

Обява 925 – РАДИОЛОГ във Франш Комте

Специалност

Радиология

Тип договор

Безсрочен трудов договор, работа на пълно работно време

Заплащане

Съгласно закона за възнаграждаване на медицинските специалисти на държавна служба. Обезщетения за нощен труд и/или дежурства.

Тип институции

Болница

Регион

Franche Comté

Условия/ преимущества

10 полу-дни седмично, работа на пълен работен ден;
25 дни годишен отпуск;
19 дни годишен отпуск за извършена допълнителна работа;
8 дни отпуск за обучение годишно;
Осигурено жилище.

Описание на обявата

Държавна болница в Източна Франция търси лекар радиолог. Болницата се намира в департамент, граничещ със Швейцария, в региона Франш Комте.

Болницата разполага с:

– Отделение Хирургия с 247 легла;
– Отделение Акушерство и гинекология с 121 легла;
– Отделение Медицина с 514 легла;
– Отделение за краткосрочна хоспитализация с 180 легла;
– Отделение за дългосрочна хоспитализация с 80 легла.

Характеристики на поста:

– Постоянство на грижите;
– Поддържане на високо ниво на обслужване (човешко, техническо, организационно);
– Подобряване на предоставяните на радиологични услуги;
– Разработване на нови техники.

 

Технически детайли

Дейност и техническа платформа на отделението:

– Скенер PHILIPS (16 b), 100% общо ползване,
– ЯМР 1,5 TESLA GE, G.I.E. 45% общо ползване,
– 1 зала за костни радиологични изследвания,
– 1 зала за белодробни радиологични изследвания с capteur plan PHILIPS,
– 2 дистанционно-управлявани маси за изследвания PHILIPS,
– 1 зала за конвенционална радиология, предназначена за спешни случаи GE,
– 1 сонограф DIAMON GE,
– 2 ехографа SIEMENS ANTARES и TOSHIBA Aplio XV,
– Апаратура P.A.C.S.

Радиологичният екип е съставен от:

– 5 лекари на пълно работно време,
– 1 лекар на непълно работно време – специалист по ангиология,
– 1 стажант.

Профил и компетенции

– Диплома по специалността издадена от страна членка на Европейския съюз;
– Регистрация във Френския лекарски съюз или възможност за такава;
– Професионален опит;
– Добро ниво на владеене на френски език.