Fiecare medic ce exercita activitatea medicala in Franta trebuie sa fie inscris in Ordinul National al Medicilor, un organism profesional, administrativ si jurisdictional de aparare si reglementare a profesiei medicale in Franta.

Ordinul Medicilor are in componenta sa trei structuri, corelate respectiv la nivel departamental, regional si national.

Pentru a se inscrie in Ordinul Medicilor, principalele documente necesare intocmirii dosarului sunt urmatoarele :

  • Certificatul de conformitate eliberat de Ministerul Sanatatii din tara de origine care sa ateste ca indepliniti toate conditiile de studii universitare si/ sau de specialitate prevazute de normele europene si traducerea acestui certificat;
  • Diploma de licenta / medicina generala si traducerea acesteia;
  • Diploma de specialitate si traducerea acesteia;
  • Cartea de Identitate in copie;
  • Certificatul de nastere (recomandabil in format european);
  • Cazierul Judiciar si traducerea acestuia (valabilitatea cazierului este de maxim 3 luni);
  • 4 fotografii recente

Cabinetul nostru va sta la dispozitie pentru a va consilia in demersurile administrative privind inscrierea in Ordinul Medicilor din Franta.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/pnpconse/www/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 441