Νοσοκομείο στην νοτιοανατολική Γαλλία αναζητά ιατρό με ειδικότητα στη ιατρική της εργασίας

Χωρητικότητα (κρεβάτια και θέσεις)

  • Ιατρική: 175
  • Χειρουργική: 49
  • Γυναικολογία: 20
  • Μέση διαμονή: 25

Σύνολο: 269


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/pnpconse/www/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 441