Το κέντρο φροντίδας και αποκατάστασης αναζητά έναν γενικό ιατρό ο οποίος θα μπορεί να παρεμβαίνει ταυτόχρονα στον τομέα αποκατάστασης και στον τομέα καρδιακής αποκατάστασης.

Βρίσκεται κοντά στην πόλη Ροντέζ και αναλαμβάνει διάφορες αποστολές.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/pnpconse/www/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 441